Skip to Content

Voorkom het moeilijke door het gemakkelijke te doen. Lao Tse

Salesforce Drupal webform integration

Salesforce Web 2 lead integratie is mogelijk met Drupal.

Dode links zijn dodelijk voor uw website

Dode links of zogeheten "broken links" zijn dodelijk voor een website. Naarmate een website groter wordt en meer wordt gelinkt zullen meer dode links ontstaan. Het is een soort onkruid. Wordt de tuin niet goed onderhouden, dan neemt het aantal dode links toe.

Norm voor opmaak van pagina's op een website

De norm voor opmaak van de pagina's (indeling, kleur e.d.) wordt in sterke mate bepaald door de gebruikersdoelgroepen die men bedient of wil gaan bedienen. Is het een wilde doelgroep dan mag de website er wild uitzien. Wordt een professionele doelgroep aangesproken, dan dient de layout, kleur e.d. zo veel mogelijk een neutrale uitstraling te hebben.

Best Practices bij foutmeldingen in een Drupal module

Bij de installatie van een nieuwe Drupal module kunnen er verschillende foutmeldingen optreden. Hier volgt een kort overzicht van de best practices.

Drupal forum en phpBB integratie

Het forum van Drupal is erg beperkt. Hiertoe kan men beter gebruik maken van een forum die naast Drupal wordt geinstalleerd. Een van de meest bekende forums is phpBB. Indien men deze gecombineerde structuur volgt, dan is user en password synchronisatie noodzakelijk. Primair zal deze worden geregeld zodra een nieuwe gebruiker zich registreert binnen Drupal.

Google Maps, GMap integratie Drupal

Integratie van Google Maps of Gmap in Drupal volgt de normale module installatie. Download de GMap module van de Drupal website en installeer deze.

Inhoud syndiceren