Skip to Content

Gebruikershandleiding Drupal 7

In ontwikkeling is een gebruikershandleiding Drupal 7 voor eindgebruikers. Drupal is een vrij technisch systeem om op te zetten. Er ontbreekt een goede handleiding voor eindgebruikers die met het Drupal CMS moeten gaan werken.