Skip to Content

Kennismanagement heeft enorm winstpotentieel voor organisaties

Kennismanagement (inclusief distributie) binnen een organisatie is formeel niet geregeld (alleen op een laag niveau). De gevolgen hiervan vertalen zich in een geaccepteerde overhead (kostenpost) in diverse delen van de organisatie. Enkele voorbeelden:

 1. inwerkperiode bij nieuw personeel,
 2. zoeken naar informatie,
 3. cursusen, training,
 4. fouten als gevolg van onjuiste of verkeerde informatie,
 5. vertragingen,
 6. beperkingen in creativiteit,
 7. herhaald oplossen van hetzelfde probleem.

Kennismanagement laat zich echter niet zo eenvoudig vangen (de critici denken dat het niet te managen is). In een organisatie dient een analyse te worden gemaakt van de kennis / informatie die nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden. Op basis hiervan kan een actieplan worden gemaakt om de eerste knelpunten in kennismanagement te reduceren.

Voorbeeld

Een veel voorkomend knelpunt is de uitwisseling van informatie tussen klanten en leveranciers. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van: telefoon, e-mail, helpdesk, website FAQ, e.d.

Als men kijkt naar oplossingen om dit met tools deels te lijf te gaan, dan komen we uit op een mix en relatie tussen:

 1. Content Management Systemen / portals
 2. Kennismanagement systemen / Knowledge base
 3. Document Management Systemen
 4. ERP
 5. CRM
 6. Netwerken (tussen mensen onderling)

De meeste CMS'en hebben een module die het mogelijk maakt om informatie op te slaan. Vaak ontbreekt het aan een goede structuur en zoekmethode om de informatie te vinden.

Voorbeeld van een eenvoudige online Kennisdatabase:

http://www.kbpublisher.com/

Links

 1. http://www.intellectualcapital.nl
 2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennismanagement