Skip to Content

SOPA en PIPA een nieuw gevaar uit Amerika

Laatste Status (30 januari 2012): Met een sisser afgelopen

In Amerika zijn een aantal wetsvoorstellen ingediend, SOPA en PIPA genaamd (Stop Online Piracy Act en de Protect IP Act), die de vrijheid van het Internet ernstig kunnen beperken.

    - - - 

Gewoon even in het Nederlands:

Het gaat eigenlijk om het probleem van copyright rechten die met Internet niet zijn te controleren (beeldmateriaal, geluid, teksten e.d.). In Amerika willen ze websites opsporen die inbreuk maken op deze copyright rechten. Dit gaat vrij ver omdat ook het hebben van of doorlinken naar websites met materiaal waarop copyright rechten zitten strafbaar wordt.

De productie, verkoop en distributie van anti beschermings voorzieningen wordt ook strafbaar.

     - - - 

De maatregelen zijn officieel bedoeld om buitenlandse sites aan te pakken, maar hebben waarschijnlijk ook gevolgen voor Amerikaanse sites. Die moeten bijvoorbeeld op voorhand gaan filteren op inbreuk op auteursrechten. Ze kunnen worden geblokkeerd of offline worden gehaald als ze onvoldoende maatregelen tegen auteursrechtinbreuk nemen.

Dit is koren op de molen voor juristen (Amerikaanse advocaten die met volledige dekking van hun overheid in Europa gaan grazen en het justitiële systeem gaan platleggen).

Misschien is dit een van de laatste stuiptrekkingen van een EX-wereldmacht die op alle terreinen verliest. Eerst de financieële crisis, via manipulatie wordt een Euro crisis gestart  (*), geld drukken (wij mogen dat niet zelf omdat het illegaal is). En daarna met een hoop marketing geweld alles oppoetsen en wijzen naar de problemen in Europa of andere delen in de wereld.

Wettelijke bescherming is een perfect middel voor het doorzetten van censuur, beperken van vrijheid en bescherming van gestolen ideeën en materialen (analoog aan het begin van Amerika:  ik eigen mij eerst land toe, dood de rechtmatige eigenaren en daarna laat ik het formeel tot mijn eigendom verklaren via een aantal nieuwe wetten).

Of is het zelfs erger?

Deze wetten vormen het begin van een volledige oorlog tegen openheid van zaken. CENSUUR houdt in: ik heb iets te verbergen, veel censuur = ik heb veel te verbergen.

De kans dat de wet wordt aangenomen met goedkeuring van normale mensen is nihil.

Als de Amerikanen het erdoor krijgen, dan zegt dit genoeg over dit deel van de wereld waar corruptie tot een hoge standaard is verheven. 

(*) Hoe kan het zijn dan Moodys en S&P advies afgeven over de kredietwaardigheid van een land terwijl ze hun eigen land niet critisch beoordelen? Alles is erbij gebaat om de eigen problemen te verbloemen en via manipulatie voordeel te behalen uit de ondergang van anderen.

Reacties

test

tsser