Skip to Content

Privacy policy

Privacy policy
Abraxax respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die je ons verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. Abraxax committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en heeft adequate maatregelen getroffen voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Je kunt de Abraxax website bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij wel persoonsgegevens van je vragen. Bijvoorbeeld om met je te corresponderen of je aanvraag voor informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van het invullen van een webformulier. Op deze manier ontvangt Abraxax je persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer of emailadres.

De informatie die Abraxax op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan je verzoek (tot correspondentie, informatie, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Abraxax.

Inzage, correctie en wijziging persoonsgegevens
Uiteraard heb je de mogelijkheid je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt je ons hiervan per email op de hoogte stellen. Wij zullen dan contact met je opnemen en je om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Na ontvangst van de kopie, zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan je verzoek tot inzage en eventueel correctie of verwijdering van persoonsgegevens uit onze database. Daarnaast kun je ook via de website persoonsgegevens wijzigen. E-mailadressen kun je via de website zelf wijzigen, overige gewijzigde gegevens kun je uitprinten en per post verzenden aan Abraxax.

Electronische nieuwsbrieven
Je hebt op de Abraxax website de mogelijkheid om je aan te melden voor verschillende elektronische nieuwsbrieven. Je ontvangt dan periodiek per e-mail  de door jou aangevraagde informatie. De gegevens die je bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op je wensen af te stemmen. Je kunt je gegevens altijd wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe je dit kunt doen.

Hyperlinks
De website van Abraxax bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Abraxax is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website www.abraxax.net.

Cookies
Als u de website van Abraxax bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door Abraxax worden verzameld en opgeslagen, om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden (“cookies”) naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronisch communicatienetwerk, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u slechts één keer hoeft in te loggen. De cookie heeft in dit voorbeeld dan tot doel om de server te vertellen dat u bent teruggekeerd naar die webpagina. Als u zich nooit registreert en geen persoonlijke gegevens op deze website achterlaat, weet de server alleen dat iemand met de specifieke cookie is teruggekeerd naar de website. Dit vergemakkelijkt uw gebruik van deze website en stelt Abraxax in staat om (geanonimiseerde) gegevens te verzamelen over het bezoek aan deze website. Wilt u geen cookies ontvangen, blokkeer dan in uw browser indirecte cookies (3rd party cookies).

Contact
Als je nog vragen hebt over deze privacy policy of de verwerking van je persoonsgegevens door Abraxax, kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen privacy policy
Abraxax behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.