Skip to Content

Drupal

Gebruikershandleiding Drupal 7

In ontwikkeling is een gebruikershandleiding Drupal 7 voor eindgebruikers. Drupal is een vrij technisch systeem om op te zetten. Er ontbreekt een goede handleiding voor eindgebruikers die met het Drupal CMS moeten gaan werken.

Drupal module vertaling

Drupal modulen die geen correcte vertaling hebben kunnen worden vertaald door gebruik te maken van de "Translation Template Extractor (POTX)".

Volg de procedure zoals beschreven in: http://drupal.org/node/220341

Er zit een kleine fout in de POEdit Windows Utility om een nieuwe .po file te maken. Dit betreft de verwerking van plurals.

Deze issue wordt besproken in: http://drupal.org/node/17564

Drupal SEO tips

Een overzicht van Drupal SEO wordt hieronder periodiek aangepast:

http://tips.webdesign10.com/basic-drupal-seo-on-site-optimization

Google SiteMap Drupal

Een Google sitemap voor Drupal kan behoorlijk uitdagend zijn omdat Drupal net als de meeste andere Content Management Systemen linkintensief is (genereert veel interne links). Een goede drupal module die een XML sitemap genereert voor Drupal is niet beschikbaar in versie 6.x (deze is nog steeds in ontwikkeling).

Iframe drupal voor website integratie

Een Iframe is een bijzonder frame dat veel wordt gebruikt voor website integratie. Vanuit de primaire website kunnen pagina's van andere websites worden gepresenteerd waarbij ge gebruiker geen idee heeft dat hij naar een pagina van een andere website zit te kijken.

Multisite Drupal

Indien meerdere Drupal sites moeten worden onderhouden dan rijst de vraag: Hoe zorg ik ervoor dat alle updates eenvoudig kunnen worden uitgevoerd? De oplossing die vaak wordt aangedragen staat bekend onder multisite of multi site Drupal.

Tag Cloud website navigatie

Een tag cloud is een visuele weergave van website navigatie. Het woord tag of label is hierbij belangrijk. Het is een dynamische navigatie om content (inhoud) te vinden en te relateren aan andere content. De presentatie is in de vorm van een wolktype die bestaat uit termen die verschillen in grootte. De grootte geeft het gewicht aan van de gebruikte term.

Interne links Drupal

Iedereen die heeft gewerkt met WYSIWYG authoring tools (zeg maar website tools) heeft op een eenvoudige wijze de mogelijkheid om links naar een andere pagina te maken.

Salesforce Drupal webform integration

Salesforce Web 2 lead integratie is mogelijk met Drupal.

Best Practices bij foutmeldingen in een Drupal module

Bij de installatie van een nieuwe Drupal module kunnen er verschillende foutmeldingen optreden. Hier volgt een kort overzicht van de best practices.

Inhoud syndiceren