Skip to Content

website best practices

Dode links zijn dodelijk voor uw website

Dode links of zogeheten "broken links" zijn dodelijk voor een website. Naarmate een website groter wordt en meer wordt gelinkt zullen meer dode links ontstaan. Het is een soort onkruid. Wordt de tuin niet goed onderhouden, dan neemt het aantal dode links toe.

Norm voor opmaak van pagina's op een website

De norm voor opmaak van de pagina's (indeling, kleur e.d.) wordt in sterke mate bepaald door de gebruikersdoelgroepen die men bedient of wil gaan bedienen. Is het een wilde doelgroep dan mag de website er wild uitzien. Wordt een professionele doelgroep aangesproken, dan dient de layout, kleur e.d. zo veel mogelijk een neutrale uitstraling te hebben.

Inhoud syndiceren